NORMATIVA

AVÍS LEGAL

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts i activitats de L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL, amb mail de contacte info@avdevesaguell.cat. A més, es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents a la de L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels enllaços i connexions existents. L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL es reserva el dret de modificar la present política a la seva discreció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina de L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements en ella continguts són titularitat de L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Respecte a les eventuals cites de productes i serveis de tercers, L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició a la web l’existència de drets o responsabilitat de L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part de L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL, tret que es manifesti de forma expressa.

CONTINGUTS
Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL, com de fonts externes a la pròpia entitat, motiu pel qual L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL no es fa responsable de la possible manca d’actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL recomana a l’usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font.

Es facilita a través d’aquest Web informació sobre serveis destinats al coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d’aplicació.

ACCÉS I ÚS
Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a aquesta Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

RESPONSABILITAT
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL no es fa responsable per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

SERVEI
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina Web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA, implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES  (REGLAMENT (UE) 2016/679)

Responsable del tractament ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA

NIF: G17836669

Passeig de la Devesa 1,  17001  Girona

Email: info@avdevesaguell.cat

Finalitat del tractament Oferir i gestionar els nostres serveis lúdics, culturals  i formatius.
Legitimació    Consentiment obtingut de l’interessat o del seu representant legal.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre vostè i/o el seu representat siguin membre de l’associació o participin en les seves activitats i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.

QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Identitat: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA DEVESA-GÜELL GIRONA

NIF: G17836669

Adreça: Passeig de la Devesa 1,  17001  Girona

Tel.: 654464482

Email: info@avdevesaguell.cat

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis lúdics, culturals i formatius.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats i serveis.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.
 • Si participa en alguna de les activitats obertes al públic que organitzem, hi ha la possibilitat que la seva imatge sigui captada en les fotografies o vídeos que es gravin durant la seva realització. En aquest cas, tractarem les imatges per fer difusió d’aquestes activitats en els diferents espais de comunicació utilitzats per l’associació, incloses les xarxes socials, i per confeccionar el nostre fons històric.

PER QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat i/o el seu representat siguin membre de l’associació, participin en les seves activitats, o en vulguin rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.
 • Les imatges captades en activitats organitzades per l’associació es conservaran com a fons històric de l’associació.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La legitimació per tractar-les es troba en els consentiments que ens dóna.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

La legitimació per tractar les imatges dels participats en les activitats que organitza l’associació, es troba en el nostre interès legítim de fer-ne difusió per fomentar la participació dels veïns i tenir un fons històric documental.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. En el cas de les imatges captades en activitats que organitza l’associació, els destinataris seran els tercers que visualitzin les imatges en els espais de comunicació i difusió utilitzats per l’associació.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat o del seu representant legal, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

QUINES DADES TRACTEM?

Les categories de dades que  podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances

En el cas dels casals, també:

 • Dades de característiques personals
 • Dades de circumstàncies socials.
 • Dades de salut de l’usuari

En el cas dels currículums, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

UTILITZEM COOKIES?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.

L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

POLÍTICA DE COOKIES

D’acord amb la normativa vigent, avdevesaguell.cat facilita als usuaris informació relativa a les cookies que utilitza i els motius del seu ús, així com sol·licita el seu consentiment per poder utilitzar-les.

La web utilitza cookies pròpies i de tercers per tal d’oferir una millor experiència de navegació i un millor servei. No obstant l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de les cookies al seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

QUÈ ÉS UNA COOKIE?
Les cookies constitueixen una eina empleada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació relativa als usuaris. Són petits arxius de text que les pàgines web envien al navegador i que s’emmagatzemen al terminal de l’usuari, ja sigui un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta. Aquesta informació permet recuperar informació com per exemple el seu usuari registrat, si en disposa, dades de connexió a les xarxes socials o dades de preferències de navegació. Aquestes dades són emmagatzemades per a ser recordades quan l’usuari visita de nou la pàgina.

COM S’UTILITZEN LES COOKIES I QUIN TIPUS D’INFORMACIÓ GUARDEN?
Al navegar per la pàgina web de avdevesaguell.cat, l’usuari està acceptant que es puguin instal.lar cookies al seu terminal que permetin conèixer la següent informació:

 • Informació estadística de l’ús de la web
 • El format de web que prefereix per accedir als dispositius mòbils
 • Informació sobre els anuncis que es mostren als usuaris
 • L’activitat que ha dut a terme l’usuari al web (pàgines vistes, cerques, etc.)
 • En cas de bloquejar l’ús de cookies del seu navegador alguns dels serveis de la pàgina web deixaran d’estar disponibles.

COM PUC BLOQUEJAR O ELIMINAR LES COOKIES?
Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies que tens instal·lades al teu equip, a la configuració de les opcions del navegador de l’ordinador, smartphone o tauleta.

El fet de bloquejar la instal·lació de les cookies no t’impedeix la navegació efectiva a la pàgina web.