LA JUNTA

Presentació dels membres de la Junta així com la renovació de càrrecs pertinents:

CÀRREC

PRESIDENT
VICEPRESIDENTA
SECRETÀRIA
TRESORER
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

ACTUAL

SALVADOR GUARDIOLA
MAGDA BOSCH
MONTSERRAT PLANAS
EDUARD MARTINELL
CARLES CLEMENTE
CARLOS ESPORRIN
DOLORS RESPLANDIS
ANNA VINAIXA
JOSEP PLAZAS
NARCÍS LAGUARDA
FRANCESCA PARDÀS
FRANCESC VALLS

ANTERIOR

M. ÀNGELS CEDACERS
CARLES CLEMENTE
CARLOS BASERBA
DOLORS RESPLANDIS
EDUARD MARTINELL
ANNA VINAIXA
GERARD MARTÍNEZ
JOAN ALTIMIR
ADRIÀ PLAZAS
SALVADOR GUARDIOLA
CARLOS ESPORRIN
JOSEP PLAZAS