LA JUNTA

Presentació dels membres de la Junta així com la renovació de càrrecs pertinents:

CÀRRECS

 • Presidenta – Magda Bosch
 • Vicepresident – Carlos Esporrín
 • Secretària – Francesca Pardàs
 • Tresorer – Eduard Martinell
 • Vocal – Salvador Guardiola
 • Vocal – Pol Bonavia
 • Vocal – Narcís Laguarda
 • Vocal – Marta Cullell
 • Vocal – Rosa Ma. Agustí
 • Vocal – Marta Perelló
 • Vocal – Sandra Picola
 • Vocal – Anna Oller