LA JUNTA

Presentació dels membres de la Junta així com la renovació de càrrecs pertinents:

CÀRRECS

PRESIDENT  SALVADOR GUARDIOLA
VICEPRESIDENTA MAGDA BOSCH
SECRETÀRIA FRANCESCA PARDÀS
TRESORER EDUARD MARTINELL
VOCAL CARLOS ESPORRIN
VOCAL NARCÍS LAGUARDA