CURS DE JARDINERIA  NIVELL BÀSIC 1,

PER ADULTS

CURS DE JARDINERIA-ESCOLA JARDINS DE LA DEVESA.
CURS 2023.
Per adults nivell bàsic 1. De febrer a juny al Espai Cívic de La Rosaleda , els dijous de 10h a 13h. Preu de tot el curs 35 euros.
Inscripcions:
parcdevesa@gmail.com/tel 654464482

CURS DE JARDINERIA NIVELL BÀSIC 1.PER ADULTS

CURS DE JARDINERIA-ESCOLA JARDINS DE LA DEVESA.
CURS 2023.
Per adults nivell bàsic 1. De febrer a juny al Espai Cívic de La Rosaleda , els dijous de 10h a 13h. Preu de tot el curs 35 euros.
Inscripcions:
parcdevesa@gmail.com/tel 654464482