COL·LOQUI SOBRE EL PLA ESPECIAL DE LA DEVESA

Arrel de l’aprovació inicial del Pla Especial de la Devesa (P.E. Devesa) en el ple de l’Ajuntament del 9 d’octubre del 2017. Es va obrir el període d’al·legacions fins el 2 de febrer del 2018.

La Plataforma Salvem La Devesa i les entitats que engloba, han estat fent un anàlisi i estudi de l’esmentat Pla, de com afectaria al Parc els usos i activitats en el futur.

Tot això es vol fer públic a la ciutadania de Girona, per mitja de un col·loqui on s’exposaren les conclusions i un resum de les al·legacions previstes. En aquest acte es recolliran tanmateix les opinions dels ciutadans que puguin ser fruit d’incorporar a les al·legacions inicials.