AL·LEGACIONS PLA ESPECIAL DEVESA

El 22 de gener de 2018 es va realitzar, organitzat per La Plataforma Salvem La Devesa, un acte amb assistència de més de 100 persones a la Casa de la Cultura de Girona. També van col·laborar l’Associació Harmonia Acústica, L’A.V. Devesa Güell i La Federació d’Associacions de Veïns de Girona (FAV).

En aquest acte es va fer, inicialment, una exposició dels trets generals el P.E. i de les al·legacions que es plantegen presentar abans del dia 2 febrer que finalitza el termini legal. A continuació es va realitzar  un col·loqui, amb el públic assistent, en que es van debatre diversos aspectes sobre el P.E, les al·legacions i la problemàtica de La Devesa. I es va fer la pregunta de per què hi ha tan poc interès dels ciutadans de Girona cap a La Devesa. Va quedar palès que La Devesa és un problema de ciutat i no només del barri Devesa – Güell, i que està infrautilitzada per els ciutadans per les seves mancances i manca de cura que la fan poc atractiva com a Parc Urbà, així com per la seva  sobre-explotació per activitats econòmiques i comercials. Durant l’acte es va considerar, entre d’altres, la esmena total al P.E., per tal de rectificar els errors , contradiccions i ambivalències que presenta.  Es va convidar al públic a col·laborar en les tasques de participació per aconseguir millorar La Devesa amb propostes sencilles, realitzables a curt termini, i a l’abast de la nostra economia, tot evitant els plans faraònics, extraordinàriament costosos (30 milions de €) i a llarg termini (20-30 anys). També es va animar a presentar al·legacions en base a les que es van exposar o de noves, tant a nivell d’entitats , partits o com a persones individuals.

Podeu trobar les al·legacions proposades clicant aquí.