LA JUNTA

Presentació dels membres de la Junta així com la renovació de càrrecs pertinents:

CÀRREC

PRESIDENT
VICEPRESIDENT 1
VICEPRESIDENT 2
SECRETÀRIA
TRESORER
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

ACTUAL

M. ÀNGELS CEDACERS
CARLES CLEMENTE
CARLOS BASERBA
DOLORS RESPLANDIS
EDUARD MARTINELL
ANNA VINAIXA
GERARD MARTÍNEZ
JOAN ALTIMIR
ADRIÀ PLAZAS
SALVADOR GUARDIOLA
CARLOS ESPORRIN
JOSEP PLAZAS

ANTERIOR

JOSEP PLAZAS
M. ÀNGELS CEDACERS
CARLOS BASERBA
DOLORS RESPLANDIS
XEVI BELLMÀS
ANNA VINAIXA
GERARD MARTÍNEZ
JOAN ALTIMIR
ADRIÀ PLAZAS
IMMA BLANCH
MARTÍ TERÉS